FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

A Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal a Hitelkárosultakért

A Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal akcióegységre szólítja fel a civil szervezeteket és a politikai pártokat a Hitelkárosultak helyzetének megoldásáért

A Magyar Szociális Fórum kezdeményezésére összeült Szociális Kerekasztal 2011. június 9-én a Magyarok Házában megtartott tanácskozásán nyilatkozatot fogadott el a hitelkárosultak és a közüzemi díjhátralékosokkal kapcsolatban kialakult helyzetről, és megoldási javaslatokat készített.
A tanácskozásukon megvizsgálták a hitelkárosultakkal és a közüzemi díjhátralékosokkal kapcsolatos kormány-intézkedéseket, és arra a következtetésre jutottak, hogy azok nem állnak összhangban a társadalmi probléma súlyosságával. Az akkori időszakban ismertté vált intézkedésekről egyértelművé vált, hogy nem védik meg az elzálogosított lakások tulajdonosait otthonuk, ingatlanjuk elvesztésétől olyan esetekben, amikor az adósok nem felelősek, vagy csak részben felelősek a velük szemben indított eljárásért. Megállapítottuk, hogy tömeges otthonvesztés fenyegeti azokat a családokat, amelyek nem tudnak eleget tenni a kormány és a bankok közötti megállapodásban foglalt elvárásoknak. A megállapodás szerint például a bankok dönthettek, és a mai napig dönthetnek arról, hogy ki részesülhet a Nemzeti Eszközkezelő Társaság ingatlanvételi szolgáltatásából, és ki marad a hitelező, később pedig a végrehajtó foglya.
A Szociális Kerekasztal véleménye változatlanul az, hogy a kormány és a bankok közötti kiegyezés összességében a hitelkárosultak terhére történt.
A tanácskozás és a határozati javaslat elfogadása – az érintettek bevonása mellett -, előzetesen számos érdekképviseleti szervezet és gondolkodó, tenni akaró magánszemély nyilvános bevonásával történt. Külön kiemelendő, hogy Róna Péter közgazdász, oxfordi professzor is támogatásáról biztosította a Magyar Szociális Fórum kezdeményezését, az MSZF szervezőjének küldött szakértői anyagában többek között azt írta, hogy a hitelfelvevő törlesztő képességének megállapítása egyértelműen a bank feladata, szakmai kötelessége, a bankok pedig nem terhelhetik a szakmai ismeretekkel nem rendelkező felhasználókra hiányos elvégzésének következményeit.
Róna Péter az akcióegységre felszólító jelen dokumentum ismeretében megismételte a nyilvánosság előtt tett korábbi véleményét arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank árfolyam nyereségének teljes összegét a devizahitel károsultak veszteségének enyhítésére kell fordítani. A teljes összeg 880 milliárd forint.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a hitelkárosultakkal és a közüzemi díjhátralékosokkal kapcsolatban kialakult társadalmi katasztrófát az állam nemcsak megelőzni nem volt képes, hanem tétlenségével a 2011-ben tapasztalt méreténél még nagyobb problémává duzzasztotta. Teljes mértékben beigazolódott a Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal elemzése arról, hogy az adósságcsapda legnagyobb vesztesei azok közül a szegénységben élő emberek közül kerülnek ki, akiket a jövedelem teljes hiánya, vagy elégtelen mivolta miatt nem csak egyetlen otthonuktól, hanem emberi méltóságuktól is megfosztanak. Ők gyakorta azért vesztik el egyetlen otthonukat, mert még közműtartozásaikat is képtelenek kifizetni.
Éppen ezért fogalmaztuk meg évekkel ezelőtt, hogy “a fizetésképtelenné vált közüzemi díjhátralékosoktól csak bírósági ítélettel vehessék el jogszerűen birtokolt, egyetlen otthonukat, az ítélet feltétele pedig az legyen, hogy az érintett ne kerüljön az utcára, hanem emberhez méltó másik lakást biztosítsanak neki a bírói ítélettel elvett régi helyett! A jövedelemhiány nem lehet ok a kilakoltatásra.”
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Szociális Kerekasztal mindvégig nyitott, átlátható módon igyekezett megoldási javaslatokat kidolgozni és azt a kormányzat részére eljuttatni úgy, hogy előzetesen társadalmi vitára bocsátotta az eltérő javaslatokat, és demokratikus véleménynyilvánítással alakította ki álláspontját. Az átláthatóság és a politikától való függetlenség adhat hitelt minden olyan kezdeményezésnek, amely társadalmi problémák megoldása érdekében közösségi fellépésre tart igényt. Ezt szem előtt tartva elvárjuk minden károsultak érdekképviseletére alakuló szervezettől vagy mozgalomtól, hogy azonos elveket képviselve tegye átláthatóvá szervezeti működésében aktív tevékenységet vállaló vezető személyeinek nevét, különösen akkor, ha egy választási kampányban politikai pártok mellé szegődve politikai megegyezéseket és együttműködési megállapodást kötnek, vagy kívánnak kötni, mindezt úgy, hogy annak tartalma nem ismert a képviselt közösség előtt, sőt még a szándékról sem szerzett előzetes tudomást a hitelkárosultak közössége.

A Szociális Kerekasztal 2011. június 9-én elfogadott határozati javaslatában foglalt 7. pontját az aláírók a mai napig elfogadják, és nyitva állnak az együttműködés előtt mindazokkal, akik készek rá. Készen állnak arra, hogy tárgyalást kezdeményezzenek a hitelkárosultak és a közüzemi díjhátralékosok érdekében, de kizárólag az átláthatóság és a teljes nyilvánosság bevonásával. A tárgyalás nem szolgálhatja sem a támogatók egyéni politikai vagy gazdasági érdekeit, sem pedig bármelyik párt választási kampányát.
Nyitva állunk a pártokkal való akcióegység előtt is a Hitelkárosultak érdekében, de hangsúlyozzuk, hogy egyik párt választási kampányában sem kívánunk részt venni, sem pedig nevünket adni bármelyiküknek is! Elvárjuk minden politikai párttól – legyen az ellenzéki- vagy kormánypárt, hogy a felismert és jól látható társadalmi problémákra adjon egyértelmű és megvalósítható konkrét és cselekvő válaszokat, éppen ezért nem kérünk a kampányban nélkülözhetetlennek tűnő, de üresen csengő együttműködési megállapodásokból.
Az egyenrangúság, a cselekvés és az együtt gondolkodás iránti közös igény alapján akcióegységre hívjuk mindazokat, akik értékteremtő támogatásukkal hozzá akarnak járulni az ellehetetlenült és jogérvényesítésüket kereső emberek, családok problémáinak megoldásához.

Budapest, 2018. február 23.

A 2011. évi határozatokat hozta és egyetértő támogatásáról biztosította:

 • Barabás Gyula, a Széchenyi Hitelszövetség elnöke
 • Varga István, az Adófizetők Országos Szövetségének alelnöke
 • Keszthelyi Attila és Salga István, az Igazságos Jogállamért Szövetség elnöke és tiszteletbeli elnöke
 • Kovács István, a Munkáspárt elnökségi tagja
 • Kállai Eszter, a Szépen, Emberül mozgalom elnöke
 • Szitányi György, a Nemzeti Oktatáspolitikai Közösség alelnöke
 • Czöndör Gyula, a Szociális Charta elnöke
 • Zimmermann Péter, a Magyarok Szövetségének Pest-Megyei elnöke
 • Gazdag Ferenc, a Nemzeti Rend Párt képviselője
 • Kónya Béla, az Ózdi Régiós Szocioszervíz Egyesület vezetője
 • Jánosi Gábor, a Magyar Szociális Fórum szervezője
 • néhai Makkos Albert közgazdász
 • Czirmes György ügyvéd
 • Léhmann György ügyvéd
 • Damm Andrea, a Szociális Unió jogásza
 • Egyed István ügyvéd, a Keresztényszociális Unió elnöke
 • néhai Vámos György hitelkárosult újságíró, az Echo TV szerkesztője
 • Szigeti Gábor, az Állásnélküli Diplomások Országos Bizottságának képviselője
 • Kroó János, a Kibeszélő Klub képviselője
 • Mihaleczki Vilmos, a nyugdíjas és családsegítő egyesület elnöke
 • Szántai Katalin, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének jogásza
 • Falus Zsolt, a Bankcsapda Érdekvédelmi Egyesület elnöke
 • Dabasi Tamás, a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szövetségének elnöke
 • Balogh Béla, a Koppány Otthonvédő Csoport elnöke
 • Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum alapítószervezője