Fehér Kéményseprők

FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

Adatvédelem

Adatvédelemről

Sütik (cookie-k)

A weblap bizonyos funkcióihoz sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem szeretné ezt engedélyezni, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat.

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?

Első látogatáskor felugrik egy felirat arról, hogy az itt megismerhető sütiket használja az oldal, ami tartalmaz egy linket, amely ehhez a tájékoztatóhoz irányít. Ezen a felugró értesítésen fogadhatja el, járulhat hozzá a sütik használatához.

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző önműködően elfogadja a sütiket. Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógép többi felhasználóját is érinteni fogja.

Mi az a süti (cookie)?

Egy kis állomány, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre. Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – tájékoztatáscsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Ténykedése valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges állományokban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.
Ez az weboldal – akárcsak a legtöbb másik – sütiket használ.

Milyen sütiket és mire használunk?

Ezen az oldalon használt sütiket a következő osztályokba soroljuk:

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlap böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával önműködően törlődnek a számítógépről.

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.
Hogyan?
A Google Analytics sütikkel információkat gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). További tájékoztatást itt olvashatsz róluk.

Működésbeli sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát.

Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatod ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik, pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják ténylegesen beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálod – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találod. Nem ellenőrizzük harmadik felek oldalait, és nem vállalunk felelősséget más külső weboldalak tartalmáért.

További tájékoztatások a sütikkel kapcsolatban az alábbi oldalakon olvasható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: https://www.naih.hu/index.html
Általános tájékoztató:https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Adatvédelmi nyilatkozat

JOGNYILATKOZAT
A https://feherkemenyseprok.hu és a https://feherkemeny.hu oldalt üzemeltetteti:

Név: Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Iroda: 9600 Sárvár, Hunyadi út 18.
Posta cím: 9600 Sárvár, Akácfa u. 33.
E-mail: info@feherkemenyseprok.hu

Technikai üzemben tartó:

Név: Digi-Web
Posta cím: 9600 Sárvár, Akácfa u. 33.
E-mail: admin@feherkemenyseprok.hu

SZERZŐI JOGOK

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége (továbbiakban Fehér Kéményseprők) a weboldalán található különböző dokumentumok, anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti dokumentumokat, anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat a látogató köteles tiszteletben tartani. A weboldalon található dokumentumok, anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK

Fehér Kéményseprők a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi a Fehér Kéményseprőket, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

Fehér Kéményseprők az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az admin@feherkemenyseprok.hu elektronikus levélcímen.
Az érintett kérelmére a Fehér Kéményseprők, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Fehér Kéményseprők a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Fehér Kéményseprők az érintett adatát nem törölheti, ha arról az adatkezelést törvény így rendelkezett.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Fehér Kéményseprők a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a feherkemenyseprok.hu és a feherkemeny.hu weboldalon szereplő információk pontosak legyenek a feltöltés pillanatában. Ennek ellenére, sem a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége., sem pedig az általa megbízott weboldalak kezelő vállalkozások dolgozói nem vállalnak felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló bármilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Éppen ezért, a Fehér Kéményseprők. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, az azon található bármilyen információhoz, esetleg annak hiányához, bármiféle technikai jellegű problémához, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásához kapcsolódó semmiféle veszteségért, vagy kárért. Az oldal, illetve az oldalon található anyag használatkor – beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket – a vírusmentesség és az adatok védelmének érdekében szükséges lépések megtétele, ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a weboldal látogatójának feladata.

feherkemenyseprok.hu és a feherkemeny.hu oldalon található linkek használatával más weboldalakhoz történő kapcsolódás lehetőségének célja kizárólag az, hogy az oldalt látogatók kényelmét szolgálja. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra történő átlépés a látogató saját felelősségére történik, azért a Fehér Kéményseprők felelősséget nem vállal. A Fehér Kéményseprők hozzájárul, hogy látogatói személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák.

A Fehér Kéményseprők fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal bármikor módosítsa, átdolgozza, aktualizálja, vagy megszüntesse. A Fehér Kéményseprők előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

REGISZTRÁCIÓ, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ön a Weboldal egyes részeit ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kéri az Üzemeltető, hogy részére olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülhetnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Üzemeltető mint adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személyeknek nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Hírlevél feliratkozással elfogadja, hogy az ön számára elektronikus formában levelet küldhessünk az Ön által megadott címre. Ön bármikor leiratkozhat a hírlevél listáról, a leiratkozó link az elektronikus levelünk alján megtalálható.

A Fehér Kéményseprők a szolgáltatása igénybevételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben jelen dokumentumot a Fehér Kéményseprők a jövőben módosítaná, a változtatásokat a weboldalon a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi.

Általános szerződési feltételek