Fehér Kéményseprők

FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

Plágium

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége elnökét és tagjait mélységesen felháborítja, hogy a saját szerzeményét aljas emberek önös érdekeik céljából plagizálva felhasználják.

Mi a plágium? Ezt igyekszik szemléltetni írásunk, amely a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége által 2010-ben Kairosz Kiadó által kiadott „Otthontalanul, hazátlanul” címmel megjelentetett könyvében megírt „12 pontjának” eltulajdonítására vonatkozik. Azt a Kamara olyan arcátlan módon használja fel, mintha az a saját tulajdona lenne. Ez a tény már-már arra kényszeríti a Szövetséget és a szerzőt, hogy a Bírósághoz folyamodjon és pert indítson a jogtalanság ellen.

Otthontalanul, hazátlanul

Nem tévedés és bizonyítható, hogy a 12 pont felhasználását oly módon teszik, hogy ahhoz sem a Szövetség, sem a szerző nem járult hozzá, márpedig e nélkül Plágium az írás felhasználása, valamint sérti a szerzői jogot.

Ugyancsak ez a 12 pont megjelent még egy alkalommal a Szövetség újabb könyvében, amely az adósság csapdájába került emberek történeteit mondja el hitelesen, de ebben az esetben a Fehér Kéményseprők joggal adta a szerző rendelkezésére, hogy az szerepeljen könyvében. Ám az „Adóskamara” engedély nélkül használja mindezt, saját szellemi tőkéjének tekintve a 12 pontot, és sérti meg többszörösen a szerzői jogot, egyúttal plagizálva azt. Ez ellen felszólal a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége!

Az „Adóskamarát felszólítja, ha nem fejezi be a műből idézett 12 pont jogszerűtlen felhasználását, a Bírósághoz fordul. Miért is teszi mindezt?

Mert aki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját, saját publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, ezzel az eredeti szerző jogait sérti, az a törvény előtt köteles mindezért felelni.

Mert ez egy olyan szellemi alkotás, amit az „Adóskamara” egy másik műről másolt, és azt a saját nevén közölte, használta és használja, ami ez esetben egy mű meghamisítása, más néven megjelentetve, még akkor is, ha trükkösen egy-két szó megváltoztatva kerül az írásba, amely gyakori egy-egy szöveglopás esetén.

Mert mi is a plágium? A plágium idegen szerzői alkotás részben vagy egészben történő eltulajdonítása, bitorlása. Ám tudni kell, és egy Kamaránál illik, hogy Plágium esetén a szerző öt éven belül polgári pert kezdeményezhet.

Bár a Btk. csak a társadalomra veszélyes, haszonszerzés végett elkövetett plágiumot bünteti két év elévülési időn belül, mi kiharcoljuk, hogy a plagizálást végre hagyják abba az „Adóskamaránál”, és a saját tollaikkal ékeskedjenek.

Bár az emberi természet gyarló, és szeret mások dicsőségében, vagy tudásában fürdeni, ennek ellenére a szerzői jog bitorlóit már az ókorban is megvetették.

Régebben, főleg irodalmi művek és zeneművek vonatkozásában merült fel, és voltak belőle híres plágiumbotrányok és ügyek, a legújabb korban divat lett az irodalmi művek, újságban megírottak, és bizony a diplomamunkák lopása, plagizálása. Manapság az internet adta lehetőségek a plagizálást a mindennapok gyakori eseményévé tették, hiszen számtalan lehetőség van mások írásainak feltűnés nélküli átvételére, amely törvénytelen eszközzel, főleg a különböző oktatási intézmények nem szorgalmas, de találékony diákjai élnek. Ki hinné akkor, hogy erre az Adóskamara is képes!

Vajon mit nem szabad mások írásaiból átvenni, illetve mi a helyes módja mások szellemi termékei beépítésének, felhasználásának?

Nagyon egyszerű, a szerzőtől engedélyt kell kérni, illetve a szerzői jogért fizetni kell, s végül meg kell jelölni a forrást!

Ám a plagizálás olyan kiterjedt mértékben folyik világszerte, hogy jelentős perek zajlanak ebben a témában, sőt szoftvereszközök is születtek a plágium felderítésére, kinyomozására. S hogy pontosan mit is jelent a plágium kifejezés? A szó eredete a latin plagiare, ami azt jelenti, hogy „gyermeket vagy rabszolgát rabolni”, a plagiarius jelentése emberrabló, lélekkufár.

12 pont

Íme a felhasznált-, ellopott 12 pont, amely nem használható fel a továbbiakban a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége engedélye nélkül, még az Adóskamarának és más személynek sem, mert engedélyt nem adunk, a tudásunk pedig kincset ér.

 

2018. június 17.
Dabasi Tamás
elnök