FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

Vége a közjegyzők törvénytelenségeinek?

A FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK OrszágosTársadalmi Szervezetek Szövetsége elnökének közleménye:

OrszágosTársadalmi Szervezetek Szövetsége elnökének közleménye:

Vége a közjegyzők törvénytelenségeinek,

öngólt rúgott a közjegyző ügyvédje!

Szövetségünket megkereső adósok, arról tájékoztatták a munkatársainkat, hogy a közjegyzők ország szerte, állítanak ki közjegyzői záradékot „BEMONDÁS” alapján.

Mint ismeretes a „záradék” kiállításával törvényesen megindul a végrehajtási eljárás az adósok ellen, bírósági vagy védekezési jog biztosítása nélkül. Ebben az esetben, teljes mértékben kimondható, hogy a végrehajtók törvénytelen eljárása végett sérülnek az adós védekezéshez fűződő jogaik. Azon kívül, az is megállapítható, hogy „bemondásos” módszerrel állapítja meg a közjegyző a vélt vagy valós tartozás összegét, melyről végrehajtást kezdeményez az eljárásával. Felmerül a kérdés az „önbíráskodás” és más bűncselekmények elkövetése terén? Btk. 273. § (1) bek.

„Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, bűntettet követ el”

Elkövetési magatartás

: kényszerítés (valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön). A közjegyző, hivatalos eljárásával biztosítja a végrehajtó számára, hogy a jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen.

Szerencsére már a közjegyzők is beismerik, hogy törvénytelen, amit az adósokkal műveltek!

Dr. Tóth Zoárd közjegyző (9700 Szombathely, Fő tér 33.) ügyvédje (név, cím, rendelkezésre áll) útján tájékoztatta az adóst, hogy a bank kérésére okiratba foglalt felmondás és követelés összesítés nem alkalmas a záradék kiállítására.

A nyilatkozat: “A ténytanúsítvány tehát nem a végrehajthatóság Vht. 23/C. § (2) bekezdés szerinti feltételének igazolására szolgál, a közjegyzői okiratot nem a ténytanúsítvány alapján záradékolják, hanem arra az adós fizetési kötelezettsége alapján kerül sor.”

Minden közjegyzői záradék törvénytelen!

A közjegyzői záradékot, kiállító közjegyzőt fel kell szólítani, hogy törölje a záradékát, mert törvénytelenül járt el.

Az adósok felszabadulhatnak a közvetlen végrehajtás veszélyétől, a banknak kell pert indítania, ha követelését érvényesíteni akarja.

Kérjük a Közjegyzői Kamara elnökét, írásban, hogy a szükséges jogi lépéseket tegye meg a törvénytelenül eljáró közjegyzők ellen, akik vagyoni felelősséggel tartoznak, annak az adósnak, akin a tisztességtelen végrehajtók a közjegyzői záradék kiállítását követően, végrehajtási eljárást kezdeményeztek

Budapest, 2012. május 28.

Dabasi Tamás elnök

Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége

——————————————————————————–Dabasi Tamás elnök levele a Magyar Közjegyzői Kamara elnökének:

Dr. Tóth Ádám Elnök Úr részére!

Magyar Közjegyzői Kamara

1026 Budapest, Pasaréti út 16.

Tisztelt Elnök Úr!

Ügyfelünktől jutott tudomásunkra, hogy a közjegyzői tanúsítvány alkalmatlan a záradékolásra. E tény, számunkra már kezdettől fogva világos volt, hiszen törvénytelen a végrehajtást kérő nyilatkozata alapján végrehajtási záradékba foglalni a felmondást és a követelés összegét.

Dr. Tóth Zoárd

közjegyző (9700 Szombathely, Fő tér 33.) jogi képviselője arról tájékoztatta ügyfelünket, hogy a végrehajtást kérő kérésére okiratba foglalt felmondás és követelés összesítés nem alkalmas a záradék kiállítására.
“A ténytanúsítvány tehát nem a végrehajthatóság Vht. 23/C. § (2) bekezdés szerinti feltételének igazolására szolgál, a közjegyzői okiratot nem a ténytanúsítvány alapján záradékolják, hanem arra az adós fizetési kötelezettsége alapján kerül sor.”

Kérem szíves állásfoglalását, mielőtt a civilszervezeteink megteszik a szükséges intézkedéseket a törvénytelen végrehajtási záradékok törlésére.

Kelt, Budapesten, 2012. május 25. napján.

Dabasi Tamás elnök

Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége

/Forrás: Dabasi Tamás elnök 2012.05.28-i levele/*B.Kiss-Tóth László

Megjenent