FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

Tisztelt Elnök Asszony

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE
Dr. Szili Katalin Országgyűlés Elnökének
BUDAPEST
Kossuth Lajos tér 1-3.
1 0 5 5

Tisztelt Elnök Asszony!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége napra készen értékeli a
folyamatosan felhalmozódó világgazdasági válsággal összefüggő kezelhetetlen okokat. A
kiemelt társ szövetségesekkel együtt haladéktalanul kezdeményezzük a Magyar Köztársaság
közigazgatás átalakítását, ahol kézzelfoghatóan csökkenteni szükséges a pénzügyi kiadásokat.
Már nem lehet a továbbiakban, az anyagi terheket csak a bérből és fizetésből élő
munkásemberekre, nyugdíjasokra áthárítani. A Magyar Köztársaság irányítóinak és polgárainak
folyamatosan fel kell készülniük hosszabb menetelésre a világgazdasági nehézségek
berendezkedésére és viselésére. A világgazdasági gondok megoldására a tudós emberek se
tudnak mit tenni.
Tudomásul kell venni, hogy az érintett területeknek lejárt a szavatossági ideje.
Nem szabad halogatni a pénzfaló területeknek a kíméletlen felszámolását, többek között az
Országgyűlési-képviselők és az önkormányzati képviselők létszámának felülvizsgálatát. Jelen
gazdasági helyzetben nem megengedhető a pártok állami költségből való támogatása sem. A
Polgármesterek, egy hivatalnál több alpolgármester és az önkormányzati képviselők fizetése és
egyéb anyagi juttatása tekintetében. Ha az Országgyűlési képviselők soron kívül nem hozzák
meg a szükséges intézkedéseket az esetében az anyagiakkal járó túlzott egyenlőtlenség végett
népi mozgalommal, kell számolni, természetesen nem a mi kezdeményezésünkkel. Teljes
mértékben le kell állítani a pártként működő, alapítványokat, társadalmi szervezeteket, akik az
Uniós pályázati pénzekből milliókat használtak fel saját célra. Törvényes úton vissza kell
fizettetni nemzeti vagyont, pályázati pénzeket minden olyan kétes esetben, ahol nem látható
érdemi munka a köz-javára. A pártok, alapítványok, társadalmi szervezetek ingatlanjait zárolni
kell. Minden olyan ingatlant vissza kell adni az államnak, amelyet erkölcsrombolóan, kiváltságos
módon, politikai döntés útján vettek birtokban.
A Fehér Kéményseprők- Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége és együttműködő
partnerei ellene vannak minden utcai megmozdulásnak és randalírozásnak. Támogatjuk az összes
demokratikus kezdeményezést, mint, ahogy a népszavazási kezdeményezést is az ajánló cédulák
gyűjtésével kapcsolatban.
Kezdeményezésünket meg küldjük a parlamenti pártok elnökeinek is, hogy késedelem nélkül
hozzák meg a témakörben szükséges országgyűlési törvényeket.
1.) az országgyűlési képviselőknek a bérük és járulékuk csökkeltése,
2.) a polgármesterek fizetésük aránytalan járulékuk csökkentése,
3.) az alpolgármester-helyettesek létszámát legkevesebb főre kell csökkenteni,
4.) Budapest kerület, illetve önkormányzatok képviselőinek létszámát 60 % -al csökkenteni
indokolt,
5.) A közigazgatási hivatalokat és más intézményeket is felülvizsgálata szükséges.
6.) ORSZÁGGYŰLÉSI:
6/1.) az országgyűlési képviselőknek bérük 30 % – al szükséges csökkenteni,
6/2.) az országgyűlési képviselők egyéb járandóságuknak 50 % -al indokolt csökkenteni,
6/3.) országgyűlési képviselők létszámát 55 % -al indokolt csökkenteni.
7.) POLGÁRMESTEREK:
7/1.) polgármestereknek bérét, akinek meghaladja 650.000,- Ft járandóságot, 30 % -al és minden
más járandóságot 60 % -al szükséges csökkenteni,
7/2.) minden polgármesteri hivatalban csak egy fő alpolgármestert indokolt választani e létszám,
túllépést meg kell akadályozni.
8.) MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK:
8/1.) Megyei Önkormányzatokat meg kell szüntetni. Helyébe 7. régiót szükséges létrehozni.
9/1.) Helyi önkormányzati-képviselőknek bérük 60 % -al szükséges csökkenteni. Jelenlegi
országgyűlési képviselők létszáma: 386 fő.
Megszüntethető országgyűlési-képviselők 55%-a 212 fő Az érdemi munkához 45%- a 174 fő
Jelenleg a fenti önkormányzati képviselők létszáma kb. 29.800.000 fő
Megszüntető önkormányzati -képviselők 60%-a – 17.800.000 fő
Az érdemi munkához 40%-a 11.920.000 fő
Az állami cégek igazgatótanácsokba és felügyelő bizottságaiba a kormány által küldettek
számának és bérük 80 % -al csökkentésére.
Sárvár, 2008. december 11.
Dabasi Tamás s.k.
Fehér Kéményseprők- Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének
Elnök
Török József s.k.
A Magyar Családok Országos Szövetségének
Elnök-helyettese
Urbán Szabó József s.k.
A Választópolgárok Szövetségének
Kormányzója

 

Eredeti levél másolata megtekinthető itt.