Fehér Kéményseprők

FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

LÁSSUK VÉGRE AZ IGAZSÁGOT!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége valamit a vele együttműködő társszervezetek felszólítja az Adóskamarát, hogy a devizahitel károsultakat átverve politikai szavazat gyűjtési kampányuk helyett a tényleges és jelen helyzetről egész társadalmat érintő helyzetképet tegyék közzé az összes rendelkezésükre álló média felületen.

Tegyék közzé, hogy a hitelt felvett embereket a bankok átverték, szó szerint a szándékos extra nyereség reményében szándékosan egy hibás terméket hoztak létre.

Tegyék közzé, hogy előre kitervelt lakosság kifosztásáról beszélünk, amit nem a bíróságok előtti „érvénytelenségi” perekben lehet helyre hozni!

Tegyék közzé, hogy azon parlamenti ellenzéki pártok és képviselői ugyan úgy megszavazták a 2014. XXXVIII. elszámolási törvényt, amivel még rosszabb anyagi helyzetbe sodorták egyben másodszor is átverték az adósokat a bankok, állami segítséggel.

Tegyék közé, hogy a Csányi a mai napig jár be személyesen a Kúriára és indított pert a bíróágon arra vonatkozóan, hogy mondja ki a bíróság, hogy az OTP és az összes hozzá tartozó leányvállalata által kötött „deviza alapúnak” csúfolt szerződések nem tisztességtelenek és érvényesek mind.

Tegyék közzé, hogy a bírókat az a „PERES FÉL” oktatta a hitel termékéről, akik a hibás terméket megalkották és az egész társadalmat kifosztották a szerződésekkel.

Mondják el a Prof. Dr. Róna Péter ügyvéd-közgazdász véleményét:

„Kérdezem én: miféle jogállam az, ahol az átlagember csak olyan hitelhez juthat, amely feltételei értelmezéséhez a bírói karnak (!) rendkívüli erőfeszítésekkel előteremtett külön kiképzésre van szüksége? Hogyan képzelhető el, hogy létrejött az a közös akarat, ami a szerződés megkötésének alapfeltétele, ha szöveg értelmezése, külön kiképzés hiányában, meghaladja a magyar bírói kar képességét?
Komolyan mondom: ilyen nincs a világon.”
Róna Péter a Blackfriars Hall vendégprofesszora álláspontja szerint.
A Magyar Állam beleavatkozott két magánjogi fél (bank és adós) szerződésébe a DH1 és DH2 törvénnyel oly módon, hogy az pont az adósoknak hátrányos.
Ami azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva minden szerződés a forintosítást követően azzal a kamattal növelt összeggel tartozik minden adós, amit szerződése szerint folyósítottak neki!
A szerződéskötéstől a forintosítási törvény életbe lépéséig befizetett összeg elveszett, abból a Matolcsi alapítványai gazdagodtak. A forintosítási szerződés a törvény erejénél fogva lépett életbe és nem kellett szerződésmódosítást aláírni.
Jelenleg a korrupt politika, a bankok és a Csányi gátlástalan kapzsisága és a vele összefonódott állam pénzügyi rémuralma biztosítja a nép kifosztását és folyamatos sokkos állapotban tartását.
Mint ismeretes a Magyar Bankszövetség, akik a bankvezetőkből alakult egyesület Csányi vezetésével, készítette el a Kúria részére a szakmai anyagot, amiből lettek a sok (PJE) Jogegységi határozatok, ami nem törvény, de a bírókra kötelező az alkalmazása. Ezekkel a jogegységi határozatokkal érték el, hogy 2015. év óta nem lehet érvénytelenségi pereket beadni a bankok ellen, mert minden jogi kiskaput bezárt a Kúria a Bankszövetség, Csányi útmutatásai alapján. Ráadásul ezt hivatalos okiratba a Kúria meg is köszöni a Bankszövetségnek!
Természetesen a kialakult helyzetért épp úgy felelős a Kasler Árpád, mint a Csányi elvtárs.
A 2014. július 4-e óta hazaárulónak tartott valamennyi országgyűlési képviselő, Kúriai és más bíró, és a teljes magyar hatalmi és ellenzéki elit jól tudja azt, hogy a banki népirtás véglegesítését szándékolták a semmitmondó DH-s jelölésű törvényekkel elérni.
Mivel a bankok érdeke úgy kívánta, a politikusaink visszamenőleges hatályú törvényt hoztak, például a „forintosítással” kapcsolatban, és ígéreteik ellenére piaci árfolyamon számoltak.
A magyar maffiaállam megtesz mindent azért, hogy a hatalmat továbbra is birtokolhassa, mégpedig az “alattvalók” kirablásából, belőle csak keveset csorgat vissza azoknak, akik segítik a jelenlegi hatalmi viszonyok fenntartását. Más az összes közpénzt ellopták, csak a magánvagyonok (saját tulajdonban lévő ingatlanok) maradtak és erre a három rabló Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc és Wáberer György is új, ingatlanokkal foglalkozó cégeket alapítottak ezen ingatlanok megszerzésére.

Teljes mértékben érthetetlen, hogy a Hiteles Harsona is politikai és eltussolási, devizahiteles károsultakat átverő műsorokat sugároznak, ezzel semmivel nem különbek, mint a fő sodrású média!
Követeljük, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy miért nem kerültek nyilvánosságra a valódi szakértők által képviselt igazságok!

Követeljük, hogy nyilatkozzanak, hogy miért rejtik el az igazságot a devizahiteles károsultak elől!

Követeljük, hogy nyilatkozzanak, hogy miért állnak a ténylegesen is segíteni tudó valódi szakemberek és deviza károsultak közé?

Nyilatkozzanak, hogy miért különcködik és ossza meg a deviza hiteles károsultakat, miért kellett egy újat létrehozni, miért nem csatlakoztak a 2011 évben megalakult tényleges szakmai összefogáshoz?

Nyilatkozzanak, hogy miért kell a választások előtt megosztani a devizahiteles károsultakat?

A megoldás csak tudati szinten képzelhető el, amikor is mindenki tisztában lesz azzal, hogy a bankok bűnözők, az adósok áldozatok, az állam és a bíróságok pedig cinkostársak Magyarország legnagyobb csalássorozatában.
Hazánkban az utóbbi évtizedekben kialakult egy olyan gyakorlat, amelynek eredményeként már a politikusok is nyíltan kimondják: Magyarországon nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás. (Ezt egyébként mindenki látja csak az adóskamara gitt egylet nem).
A jogot pedig politikusaink úgy alakítják, ahogy csak akarják. Ha kell, akkor akár visszamenőleges hatállyal is törvénykeznek.
Akkor mit várnak a devizahitel károsultak a bíróságoktól? Miért a bíróság előtt keresik az igazukat, miért nem a valós és végleges megoldásokat keresik?
Azzal, hogy még mindig újonnan alakulnak megmondó devizahiteleseket megmentő szervezetek az helyett, hogy a már 2011 év óta együttműködő szakmai érdekvédő csoportokhoz csatlakoznának, újabb százezreket taszítanak a szakadék szélére.
Kérjük, hogy az összefogás érdekében és a valós megoldást elősegítve fejezzék be a devizahitel károsultak megosztását, a valódi szakmai érdekvédelem rombolását, politikai céljaikra való felhasználásukat és álljanak végre be a sorba széthúzás helyett és EGYÜTTMŰKÖDVE tegyék végre rendbe az egész társadalmat érintő hitel csalássorozatot!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége pártsemlegesen állt helyt a megalakulása óta tisztán szakmai alapokra helyezve tevékenységét.

Az előző választáson is átverték a „hitel károsultakat”, ráadásul több olyan magát hiteles megmentőnek kiadó személy, köztük a Kasler, aki hiteleseken 392 millió forintot keresve eltűnt a süllyesztőbe. Most, hogy eltapsolta az ellopott pénzt, újra előkerült és újra eteti a népet, hogy indulhasson a 2018. évi választáson.
Időközben közel 300 olyan politikai pártot alapítottak, akiknek pártonként nincs meg a 300 tagja, viszont a hatalomra jutásra a „mézes bödön” mellé jutásra ők is vágynak. A legnagyobb baj ezzel az, hogy mindezt hazugsággal és akár fizikális fenyegetéssel akarják ezt elérni.
Akiknek nincs meg a megfelelő támogatottsága a bejutáshoz, de a költségvetésből le akarja nyúlni a fejenként járó egy milliót, erre kerestek, egy olyan sértett csoportot, akik szavazatával lenyúlhatják a választáson indulással járó kampánypénzt. Ebből kifolyólag hitegetik, és hergelik a devizásokat, hogy a jelen megmentők által profi devizahiteles szakértőkből alakult banda tagjai lesznek azok, akik a hitelt felvett emberek HÁTÁN FELMÁSZVA bejuthatnak a mézes bödön mellé.

Budapest, 2018. március 1.

Dabasi Tamás
elnök