FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

Közérdekű pert indítottak a civilek a bankok ellen

Közérdekű pert indítottak a civilek a bankok ellen.
December 18-án adta be a közérdekű keresetet, Dr. Czirmes György ügyvéd a felperesek jogi képviselője a Fővárosi Bíróságra.

 

A Munkáspárt csatlakozott egy nagyon fontos civil kezdeményezéshez az Otthonvédéshez. Magától értetődő volt a csatlakozásunk, mivel politikánk alapja, hogy minden magyar állampolgárnak legyen lakása és munkahelye. A mostani válság elindított egy olyan folyamatot, hogy veszélybe került mind a kettő. Sokan veszítették el munkahelyüket és részben ennek köszönhetően az otthonukat. De az otthonukat nem veszítették volna el, ha a magyar kormány nem neoliberális politikát folytat, és a válságban nem a bankokat támogatja, hanem a lakosságot. A bankok a gazdasági helyzetre hivatkozva egyoldalú szerződésmódosítást hajtottak végre a hitelfelvevőkkel. Megemelték a törlesztő részleteket, és elindítottak egy lavinát, egy tömeges katasztrófát az országban. Naponta hallani arról, hogy a bedőlt hitelek miatt, lakoltatnak ki családokat. A kormány meg nemtörődöm magatartással, hagyja sorsukra ezeket az embereket. A Munkáspárt az Otthonvédőkkel közösen ezen úgy próbál meg segíteni, hogy a kilakoltatások és az otthon-árverezések azonnali leállítását követeljük mindazok érdekében, akiknek az egyetlen otthonáról van szó, jogszerűen birtokolják azt, és önhibájukon kívül váltak fizetésképtelenné.

A bankok ellen indított közérdekű perhez csatlakozott a Munkáspárt is.

 

 

Nyilatkozat

Alulírottak az Otthon – és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége név alatt közös fellépésre határoztuk el magunkat a banki károsultak, a közüzemi díjhátralékosok és a kisvállalkozók érdekeinek védelmére.

Közérdekű pert kívánunk indítani a mai naptól számított 2 napon belül a Fővárosi Bíróságon az 50 legnagyobb bank és pénzhitelezéssel foglakozó cég ellen.

A közérdekű perben az kérjük, hogy az összes érintett bank és hitelezéssel foglakozó cég összes adósaira kiterjedő hatállyal állapítsa meg a bíróság azt, hogy:

-A civil életben a polgárok egymás közötti kölcsönügyletétől eltérően felszámított különböző elnevezésű és adósokat terhelő költségek tisztességtelenek.

-A devizahitelek esetében a kockázatok előre meg nem becsülése és ebből kifolyóan minden utóbb jelentkező teher, árfolyam emelkedés, kamatemelkedés kizárólag az adósra történő terhelése tisztességtelen

Amennyiben a bíróság kérelmünknek helyt ad, úgy az összes adós szerződését a bankoknak felül kell vizsgálni, illetve az ingatlan végrehajtásokat fel kell függeszteni.

Megvizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy a külföldi tulajdonú bankok ellen-amennyiben feltételezett tisztességtelen eljárásuk bebizonyosodik -, saját országuk bírósága előtt lehet-e indítani e miatt, kártérítési eljárásokat. Sikeresség esetén a kártérítési összegeket a hazai banki károsultak megsegítésére szándékozzuk fordítani.

A bankok üzletszabályzatait és az abban foglalt feltételezett tisztességtelen feltételeket a PSZÁF, azaz a Magyar Állam hagyta jóvá. Ez a tény, a tisztességtelen feltételek fennállása esetén, felveti a Magyar Állam kártérítési felelősségét is.

-Felkérjük az országgyűlést, hogy rendkívüli ülésen azonnal hatállyal egyhangúan szavazza meg a pénzintézetekről szóló törvény olyan módosítását, amely a jövőre vonatkozóan megtiltja a bankok egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségét.

-Felkérjük az Alkotmánybíróságot, hogy a hasonló tárgyú és 2009 február óta benyújtott kérelem tárgyában haladéktalanul döntsön, és visszaható hatállyal semmisítse meg a bankok egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségét.

-Felkérjük a Köztársasági Elnök Urat, hogy álláspontját felvizsgálva, tegye magáévá a benyújtott kérelmet, és az Alkotmánybíróságnál kezdeményezzen e tárgyban soron kívüli eljárást.

-Felkérjük a Kormányt, hogy a bankok szanálásra fordítandó külföldi kölcsön felét közvetlenül

-Az árverés alá esett banki adósok megmentésére,

-Az árverés előtt vagy alatt álló banki adósok megsegítésére fordítsa.

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A közelmúltbeli monori kilakoltatás megrázó képsoraival indult az Otthon –és Érdekvédők Magyarországi Szövetségének bemutatkozó sajtótájékoztatója a Magyar Orvosi Kamara Székházában ma 11 órától.

A Szövetség tarthatatlannak nevezte azt a helyzetet, hogy emberek tízezrei veszítik el otthonaikat és mindezt az állam tétlenül nézi. Megelégelve ezt az állapotot, jogi lépésre szánták el magukat. Az Otthon –és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége közérdekű pert indít közel ötven bank-és hitelintézet ellen, hogy a kölcsönügyekben a tisztességes polgárok közötti kölcsönügyletekhez hasonló feltételek alakuljanak ki. A sajtótájékoztatón megjelentek a felperesek (Magyar Családok Országos Szövetsége, Igazságos Jogállamért Szövetség, Vagyonőrök és Biztonsági Őrök érdekvédelmi Egyesülete, Dél –zalai Civil Fórum Egyesület, Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége, Független Újságírók Szövetsége, Rászorulók Érdekvédelmi Szervezete) és a perbeli képviseletben résztvevő ügyvédek is nagy számban képviseltették magukat. A bevezetőben elhangzott, hogy a pénteki napon beadásra került a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában a közérdekű per keresetlevele. A felszólalók között volt Dabasi Tamás az Otthon – és Érdekvédők Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja és dr. Czirmes György a per vezető ügyvédje. Dabasi Tamás kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi állapotok tarthatatlanok. Az állam, a parlamenti képviselők, a bankok, a köztársasági elnök, az Alkománybíróság nem tesznek semmit azért, hogy ennek a jelenségnek véget vessenek és visszaadják emberek tízezreinek a biztonság érzetét. Czirmes ügyvéd úr úgy fogalmazott, hogy a Szövetség ezzel a lépéssel „jogi forradalmat „indít útjára. Azzal a céllal, hogy Magyarországon minden családnak legyen hol laknia és elvett lakását visszakapja, a hónap végére ne küzdjön számla befizetési gondokkal. Egységes az álláspont abban, hogy a tisztességtelen általános szerződési feltételek bírósági úton történő kiiktatásával érdemben lehetne változtatni a kialakult helyzeten. Újságírói kérdésre válaszolva mindkét fél megerősítette, hogy a Bankok Etikai Kódexe, az áthidaló kölcsön intézménye alkalmatlan a jelenlegi helyzet eredményes rendezésére. Ezzel a gesztussal csak elódázzák a már meglévő probléma komolyságát és az igazán rászorulóknak ezek az intézkedések nem nyújtanak érdemi segítségét.

A Szövetség tagjai bizakodva várják a tárgyalás mielőbbi kitűzését. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a felperesi kör várja magánszemélyek és civil szervezetek csatlakozását, akik magukénak érzik a bankok elleni harcot. Már a helyszínen is több civilszervezet és magánszemély aláírásával biztosította a közérdekű per támogatását.

Az ügy további kimenetelét illetően az Otthon –és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége számít a média folyamatos, jelenlétére, tájékoztatására.

 

Kiadta: Otthon –és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

Budapest, 2009. december 20.