FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK
DEVIZA HITELE VAN?
FAKTORING ÉS BEHAJTÓ CÉGEK ZAKLATJÁK?
TANÁCSTALAN?
BEDŐLT, FELMONDOTT HITELE VAN?

Megalakulásról

KÖZLEMÉNY:

A “Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségét az utóbbi időben, több esetben nyilvánosan is, jogtalan támadás érte, hogy nincs bejegyezve, hivatkozva valamilyen bírósági végzésre.

Ezennel közzétesszük a valóságot, valamint a törvényi hivatkozást, hogy a további rágalmazásoknak elejét vegyük. Egyeben jeleznénk, hogy a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazások és becsületsértések végett megtettük a szükséges jogi lépéseket.

További információk rólunk:
Kezdőlap, Alapítók, alapítás, Támogatók, Rólunk

Mint ahogy a nevünkben is szerepel, szövetségünket bírósági nyilvántartásba vett Országos Társadalmi Szervezetek alapították. Célként a korrupció felszámolását és a:

  •  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  •  Emberi és állampolgári jogok védelme,
  •  Fogyasztóvédelem,
  • Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel az Országgyűlés, a Kormány, a Minisztériumok, a Fogyasztóvédelmi hatóságok, az Önkormányzatok, a Képviselő-testületek és annak bizottságai felé.
  • Rendszeres szakmai együttműködést megvalósítani az Országgyűlés, a Kormány, a Minisztériumok, a Fogyasztóvédelmi hatóságok, az Önkormányzatok, a Képviselő-testületek és annak bizottságaival.

A szövetséget kötött társadalmi szervezetek, első körben nem kívánták, nyilvántartásba vetetni a “Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségé, mert nem az volt a létrehozásának célja. Hat bejegyzett, civil szervezet fogott össze együttműködésbe, szövetséget kötve, a közösen megfogalmazott célok elérésére.

Időközben a banki visszaélések és a bankok által kirobbant gazdasági válság nyomatékosabb figyelemfelhívása, képviselete végett, hatásoztunk úgy, hogy nyilvántartásba vetetjük, a “Fehér Kéményseprő” szövetségét is. Mivel a bíróság egy teljesen alap bejegyzési kérelemre, amibe semmi jogilag kivetni való nem volt, hisz a bíróság ajánlására készített minta alapján lett beadva, kizárólag név behelyettesítéssel, elutasította a nyilvántartásba vételt. A bíróság ajánlása alapján készített saját mintájukra 21 pontban talált hiánypótlásra, javításra okot. Nagy kérdőjel, hogy a bíróságok kiadnak egy minta dokumentumot, melyben saját maguk is találnak hiányosságokat? Ezt nem tudtuk hova tenni, ezért az eredeti egyezség alapján MOZGALOMKÉNT, szövetséges formában működtünk tovább.

Egyezséget kötöttünk abban is, hogy nem szeretnénk anyagi és gazdasági tevékenységet, így tagdíjat és ellenszolgáltatásért díjat szedni. Teljesen díjmentesen Érdek, Emberi, állampolgári jogok védelme, és a Fogyasztóvédelemre akartunk, minden energiánkat fektetni.

Ebből kifolyólag döntöttünk úgy, hogy nem kerül bejegyzésre az amúgy is szövetségi formában működünk tovább, együttműködést kötött társadalmi szervezetek felügyelete alatt.

Az alapító Országos Társadalmi Szervezetek döntése alapján, tehát semmilyen anyagi (tagdíj, pénzügyi beszámoló, bevallások, ellenszolgáltatásért szedett díj) nem kerül és a mai napig nem lett felszámolva.

A leírtak alapján nem értjük, mi az oka a támadásoknak, rágalmazásoknak? Nem értjük azért sem, mert időközben célként a bűnmegelőzést és a bűnüldözést is kitűztük magunk elé, melyben egyre sikeresebben tudunk tevékenykedni, segítve a nyomozó hatóságok és ügyészségek munkáját.

Felháborító, hogy azon kétes és sorozatos bűncselekményt elkövető személyek, televíziók, megpróbálják rágalmazásokat is elkövetve a nagy nyilvánosság előtt lejáratni és hamisan vádolni a szövetséget kötött, mozgalmi formában működő tisztességes és törvénytisztelő “Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségét.

Budapest, 2012. július 11.

                                                                     Dabasi Tamás


Egyben szeretnénk megosztani a további vádaskodások helyett az idevonatkozó törvényt is:

• A Ptk. az alábbi erre vonatkozó 578/J. §-al egészült ki:

• “6. Civil társaság

• 578/J. § (1) Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak (civil társaság).

(2) A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken.”

A polgári jogi társaság gazdasági cél érdekében jön létre. Ennek mintájára hozható létre a civil társaság, amely nem gazdasági cél érdekében alapítható. A civil társaság nem jogi személy. A társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt. Az alapító tagok egy társasági szerződésben megjelölik a célokat, az együttműködés formáját, a társaság szervezetét és képviseletét. Nincs formai kényszer, a szerződés meglehetősen szabadon alakítható. Az elvárás csak annyi, hogy a társaság célja ne gazdasági cél legyen, és legyen egy ügyvivő tag. Már két fő elegendő a társasághoz. A jogi személyiség hiányából következően a tagok vagyoni felelőssége egyetemleges.